Par kompāniju /

Pamata vērtības

„BINATEC” PAMATA VĒRTĪBAS ĻAUJ MUMS AR PĀRLICINATĪBU SKATĪTIES NĀKOTNĒ UN UZLABOT DZĪVES KVALITĀTI.

KVALITĀTE

Visa kompānijas produkcija tiek ražota saskaņā ar mūsdienu tehnoloģijām un atbilst Eiropas kvalitātes standartiem, kā arī tiek pakļauta stingrai kontrolei. Piedāvājot augsti efektīvus ekoloģiski tīrus produktus un kvalitatīvus pakalpojumus, mēs veidojam nosacījumus labākai dzīvei. Mēs esam par uzticības pilnu attiecību veidošanos starp darbiniekiem, izplatītajiem un klientiem.

PILNVEIDOŠANA

Tieksme pēc mērķu sasniegšanas ir mūsu iedvesmas avots. Novatorisku iespēju, produktu un risinājumu meklēšana palīdz mums piedāvāt labāko pasaulei. Visi mūsu līdzekļi apvieno iepriekš nesasniedzams īpašības: tie efektīvi cīnās pret jebkuru piesārņojumu un spēj atjaunot un uzturēt veselīgu mikrobu vidi.

GODĪGUMS UN ATKLĀTĪBA

Uzņēmums „BINATEC” ir atbildīgs par savām rīcībām un atvērti par tām runā. Mēs esam atbildīgi par katru soli uz panākumu un labklājības ceļa. Godīgums ir katra „BINATEC” darbinieka svarīga rakstura īpašība. Mēs cienām labākās īpašības cilvēkos un uzskatam, ka produktīvas darba attiecības var būt tikai uz uzticības un cieņas pamata. Ievērojot augstus estētiskus standartus, mēs rūpējamies par mūsu klientiem, darbiniekiem un partneriem. 

CILVĒCISKUMS

Mēs ticam, ka cilvēkiem ir raksturīga pieklājība, takts, pieticība, kā arī doto solījumu izpildīšanas precizitāte. Mēs respektējam cilvēku pašcieņu, dāsnumu,  katra cilvēka tiesību uz brīvību, attīstību, laimi un piedāvājam pieņemamu veidu, kā sasniegt šos mērķus. Rūpējoties par vidi un palīdzot cilvēkiem uzlabot savu veselību, mēs radam cieņu pret cilvēku.

VIENOTĪBA
Harmonisku domubiedru grupas mijiedarbība ir pamats, lai sasniegtu ievērojamus panākumus. Cilvēki, kas apvieno piepūles un kopīgas vērtības, strauji sasniedz augstus rezultātus.