Par kompāniju /

Darbības principi

„BINATEC”DARBĪBAS PRINCIPI 

Cieņa pret cilvēkiem - rādīt cieņu, rūpes un uzmanību pret izplatītājiem, klientiem un darbiniekiem.

Uzmanīga attieksme pret klientiem - analizēt, izprast un apmierināt mūsu izplatītāju un klientu vajadzības un cerības.

Sasniegt produkcijas, pakalpojumu un attiecību kvalitātes augstus standartus.

Censties pēc  vienkāršības - meklēt vienkāršus risinājumus sarežģītām problēmām. Mūsu mārketinga sistēma ir caurspīdīga, mācību materiāli ir pieejami.

Sociālā atbildība - rīkoties godprātīgi, demonstrējot sociālo atbildību un mīlestību pret  dabu.

Cieņa pret likumiem valstī, kur uzņēmums „BINATEC” veic uzņēmējdarbību